Annemarieke Meelker / SamenZelf

Annemarieke Meelker is een van de initiatiefnemers van de documentaire SamenZelf. Dit is een film van Mari Sanders over de manier van lesgeven van Bartiméus, een instelling die slechtziende en blinde mensen passend onderwijs biedt. Via deze film maak je kennis met de leermethodiek: SamenZelfKunde.

‘Dankzij haar ligt er een logo dat op verschillende manieren te gebruiken is.’

Annemarieke: ‘We wilden een goed logo hebben voor ons nieuwe product, de leermethodiek Samenzelfkunde. Dit konden we niet zelf, bleek toen we het uitprobeerden. We wilden de leermethodiek graag zichtbaar en inzichtelijk maken voor anderen. Ons doel is Samenzelfkunde onder de aandacht te brengen om te verkopen aan opleidingen. Hiervoor heb je een huisstijl nodig.

Van degenen die we vervolgens hebben uitgenodigd mee te denken over dit project was Merijntje de eerste en enige die kwam praten. Ze dacht meteen mee over ontwerpoplossingen zonder dat er al een concrete opdracht lag. Precies zoals SamenZelf werkt, werkt Merijntje. Ze vertelt niet star wat de klant zou moeten doen, nee, ze denkt en kijkt mee. Merijntje accepteert dat de ander anders is. Ze werkt op zo’n manier samen dat wij als klant stuurman bleven op het eigen schip. Dankzij haar ligt er een logo dat op verschillende manieren te gebruiken is. Zowel onze doelgroep aan de ene kant (opleidingen) als onze doelgroep aan de andere kant (leerlingen met een zichtbeperking) zijn tot nu toe erg positief geweest over onze presentaties van deze methode.

De huisstijl en het logo hebben er echt aan bijgedragen van onze methodiek een product te maken. Opleidingen willen de methodiek van SamenZelf graag toepassen maar weten niet hoe. We kunnen hen nu de juiste ondersteuning bieden. We geven hun plannen handen en voeten. SamenZelf heeft een eigen gezicht gekregen!’

Bekijk hier het ontwerp voor SamenZelf
Ga terug naar reacties